Service

Privacy

Richtlijnen ter bescherming van de privacy van de website Constructa.

Coördinaten :
Constructa behoord tot het bedrijf BSH Home Appliances nv.
Onze andere merken:
Het merk Siemens, perfectie tot in detail. (www.siemens-home.be/nl)
Het merk Bosch, technologie voor het leven. (www.bosch-home.be/nl)
Het merk Neff, specialist in inbouwtoestellen voor uw keuken. Pioniersgeest en durf zijn waarden die het Neff mogelijk maken een eigen weg te kiezen. (www.neff.be/nl)
Het merk Gaggenau. Tijdloos, puristisch design, sterke innovatiekracht. (www.gaggenau.be)

Ons postadres :
BSH Home Appliances nv
Laarbeeklaan 74
1090 Brussel
BTW : BE 0465.054.226


1. Automatisch geregistreerde gegevens (bv. via logs)
Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch uw "domeinnaam" of uw "IP-adres" en niet uw e-mailadres.

1.1 Gebruik van de gegevens
Deze informatie wordt gebruikt om :
• de inhoud van onze website te verbeteren ;
• statistieken op te stellen omtrent gebruik van en verkeer op onze website ;
• de inhoud en de lay-out van onze website te personaliseren voor elke individuele bezoeker.

Deze informatie wordt uitsluitend aangewend voor intern gebruik en wordt niet doorgegeven aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.

1.2 Gebruik van cookies
Deze site maakt occasioneel gebruik van cookies (Een cookie is een klein bestand dat verstuurd wordt door een internetserver en dat zich op de vaste schijf van uw computer installeert. Dit bestand houdt de sporen bij van de bezochte website en bevat een aantal gegevens over dit bezoek):
• om uw voorkeuren te registreren;
• om informatiesessies te registreren, zoals informatie over hetgeen u toevoegt aan uw productenlijst of andere;
• om te verzekeren dat u niet herhaaldelijk dezelfde publiciteit ontvangt.

Als wij uw (financiële) gegevens (aankopen) overdragen of ontvangen op onze website, gebruiken wij altijd de coderingstechnologieën die erkend worden als gangbare standaarden binnen de IT-sector.

In zoverre het registreren, het verwerken of het gebruiken van uw communicatie- of gebruiksspecifieke gegevens dwingend noodzakelijk is, vallen deze onder de wettelijke bepalingen van de wetgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Wij garanderen de veiligheid van uw gegevens tegen diefstal en verlies.


2. Gegevens die geregistreerd worden als gevolg van een vrijwillige actie
Zodra u zich inschrijft op onze website (bv. via het bestellen van een catalogus, het stellen van een vraag, het inschrijven voor training, de gepersonaliseerde sectie van de website, of de newsletter…) maakt u vrijwillig een aantal persoonlijke gegevens aan ons over en geeft u ondubbelzinnig, vrij en geïnformeerd uw toestemming.

De persoonlijke gegevens die u ons ter beschikking stelt, gebruiken wij meestal om uw vragen te beantwoorden, uw bestellingen te verwerken of u toegang te geven tot bepaalde informatie of aanbiedingen. Om goede relaties met klanten te onderhouden kan het bovendien nodig zijn :
• dat wij uw persoonlijke gegevens opslaan, verwerken en doorgeven aan onze dochterondernemingen wereldwijd, om zo beter op uw wensen te kunnen inspelen of onze producten en prestaties te verbeteren.
• dat wij (of derden in onze naam) deze persoonlijke gegevens gebruiken, om u over aanbiedingen te informeren die nuttig kunnen zijn voor uw activiteiten, of om online enquêtes te houden om beter aan de opdrachten en vereisten van onze klanten te kunnen beantwoorden.
• dat wij deze gegevens gebruiken om de website te personaliseren.

Uiteraard zullen wij uw besluit respecteren als u uw persoonlijke gegevens niet ter beschikking wilt stellen om onze klantenrelaties te ondersteunen (in het bijzonder voor directe marketing of voor marktonderzoek). Wij zullen uw gegevens niet aan derden verkopen noch op enige andere manier op de markt brengen, behalve aan ondernemingen van de groep.

We hebben geen partnerschappen of speciale relaties met publiciteitsagentschappen op internet.


3. Hoe ons bedrijf contacteren in verband met ons privacy-charter ?
Indien u wenst te reageren op een van de praktijken die hieronder worden beschreven, kan u contact met ons opnemen :

Communicatie via e-mail en/of via post
Indien u ons uw e-mailadres overmaakt via internet kan u van ons periodieke e-mailings ontvangen met informatie over onze producten, diensten en komende evenementen. Indien u zulke mailings niet wenst te ontvangen, vragen wij u contact met ons op te nemen via bovenstaand adres.

Communicatie via de telefoon
Indien u ons uw telefoonnummer overmaakt via de website, kan u van ons een telefonische oproep ontvangen om u te informeren over onze producten, diensten en komende evenementen. Indien u zulke telefonische oproepen niet wenst te ontvangen, vragen wij u contact met ons op te nemen via bovenstaand adres.

Indien u van geen enkele van onze ondernemingen post, e-mails of telefonische oproepen wenst te ontvangen, kan u contact opnemen met de dienst Robinson van het Belgisch Direct Marketing Association:
• telefonisch op het gratis nummer : 0800-91 887
• via post : BDMA, Robinson-lijst, Noordkustlaan 1, 1702 Groot-Bijgaarden
• online: www.robinsonlist.be

Ons bedrijf kan de consumentengegevens gebruiken voor nieuwe doeleinden die nog niet worden voorzien in ons privacy-charter. In dat geval zullen wij u, alvorens uw gegevens voor deze nieuwe doeleinden te gebruiken, contacteren om u op de hoogte te brengen van de veranderingen in onze richtlijnen ter bescherming van de privacy en u de mogelijkheid geven om het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor deze nieuwe doeleinden te weigeren.

U heeft het recht kosteloos uw persoonlijke gegevens in te kijken en te verbeteren. U heeft eveneens het recht om zich kosteloos te verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Om dat recht op toegang uit te oefenen, dient u een brief of fax te versturen, waarbij u een kopie voegt van uw identiteitskaart of een e-mail met uw elektronische handtekening. De aanvraag dient gedateerd en ondertekend te zijn

Op aanvraag verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Indien u toegang wenst tot deze gegevens, vragen wij u contact met ons op te nemen via onderstaand adres.

Op aanvraag bieden wij de bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden te corrigeren. Als u uw persoonlijke gegevens wenst te verbeteren, gelieve ons te contacteren op het hieronder vermelde adres. Als u vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy-charter, neem dan contact met ons op via onderstaand adres:

BSH Home Appliances nv
Information Security Manager Belgium
Stéphane Brichard
Laarbeeklaan 74
1090 Brussel

Een goede keuken begint met Constructa.

Een goede keuken is
als een goed recept:

alleen de beste ingrediënten worden gebruikt. Met de kwalitatief hoogwaardige huishoudapparaten van Constructa wordt het plezier in koken, bakken en braden alleen maar groter. U kunt uw inbouwkeuken volledig naar uw smaak en wensen samenstellen. Welke apparaten u ook kiest, bij Constructa zijn de beste ingrediënten ingebouwd.